Devam/Devamsızlık

Öğrencilerin derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Devam süresi Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde uygulanır.